Typ tekstu: Książka
Autor: Hamrol Adam, Mantura Władysław
Tytuł: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 1998
na bariery wykonawcze i sprawnościowe. Normalizacja jakości przedmiotów sztucznych (np. wyrobów, usług, technologii, działań) polega na racjonalnym ograniczeniu i uzasadnionym wyborze do realizacji określonych stanów lub trajektorii jakości przedmiotu sztucznego, z nieskończonego na ogół zbioru możliwych stanów lub trajektorii. Ponieważ wytwarzana jakość przedmiotów sztucznych z założenia powinna być adekwatna do określonych potrzeb i wynikających z nich specyfikacji wymagań, dlatego pierwotnym obiektem normalizacji są właśnie specyfikacje wymagań.
Uniwersalnym rezultatem normalizacji są normy, występujące w postaci: reguł, wzorów, zasad, metod, standardów, planów i wielu innych form wyrażania wybranych stanów, trajektorii, progów lub przedziałów jakości danego obiektu normalizacji. Normy są przeznaczone do wielokrotnego lub
na bariery wykonawcze i sprawnościowe. Normalizacja jakości przedmiotów sztucznych (np. wyrobów, usług, technologii, działań) polega na racjonalnym ograniczeniu i uzasadnionym wyborze do realizacji określonych stanów lub trajektorii jakości przedmiotu sztucznego, z nieskończonego na ogół zbioru możliwych stanów lub trajektorii. Ponieważ wytwarzana jakość przedmiotów sztucznych z założenia powinna być adekwatna do określonych potrzeb i wynikających z nich specyfikacji wymagań, dlatego pierwotnym obiektem normalizacji są właśnie specyfikacje wymagań.<br>Uniwersalnym rezultatem normalizacji są normy, występujące w postaci: reguł, wzorów, zasad, metod, standardów, planów i wielu innych form wyrażania wybranych stanów, trajektorii, progów lub przedziałów jakości danego obiektu normalizacji. Normy są przeznaczone do wielokrotnego lub
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego