Typ tekstu: Książka
Autor: Waniek Henryk
Tytuł: Opis podróży mistycznej z Oświęcimia do Zgorzelca 1257-1957
Rok: 1996
z naszej strony - przyjdzie sama.
Najlepiej zatem będzie, jeśli weźmiemy - na początek naszego
zrozumienia i na zakończenie niniejszej rozprawki - pewną sędziwą mapę
Śląska. Na jej winiecie czytamy: "Silesiae typus descriptus et editus a
Martino Hellwig Neissense et nobili viro Nicolao Rheddinger dedicatus
Anno 1561".
Na tej mapie, której prawy brzeg opiera się o Kraków (Crackaw), a
lewy o Budziszyn (Bavdzen), jest też werbalne opisanie przedstawionej
ziemi. Opisanie nosi niemiecki tytuł Die Schlesi i takoż jest napisane
archaicznym, prowincjonalnym językiem niemieckim. Nie ręczę przeto za
akuratność mojego tłumaczenia:---

Tytułem wyjaśnienia trzeba dodać, że owego wendyjskiego języka, mowy
Łużyczan, w owym czasie Niemcy nie
z naszej strony - przyjdzie sama.<br>Najlepiej zatem będzie, jeśli weźmiemy - na początek naszego<br>zrozumienia i na zakończenie niniejszej rozprawki - pewną sędziwą mapę<br>Śląska. Na jej winiecie czytamy: "Silesiae typus descriptus et editus a<br>Martino Hellwig Neissense et nobili viro Nicolao Rheddinger dedicatus<br>Anno 1561".<br> Na tej mapie, której prawy brzeg opiera się o Kraków (Crackaw), a<br>lewy o Budziszyn (Bavdzen), jest też werbalne opisanie przedstawionej<br>ziemi. Opisanie nosi niemiecki tytuł Die Schlesi i takoż jest napisane<br>archaicznym, prowincjonalnym językiem niemieckim. Nie ręczę przeto za<br>akuratność mojego tłumaczenia:<br><br>&lt;gap&gt;<br><br>---<br><br> Tytułem wyjaśnienia trzeba dodać, że owego wendyjskiego języka, mowy<br>Łużyczan, w owym czasie Niemcy nie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego