Typ tekstu: Książka
Autor: Kieniewicz Stefan
Tytuł: Historia Polski 1795-1918
Rok wydania: 1996
Rok powstania: 1968
konstytucyjnych. Wkrótce zaczęła się długotrwała
wojna z rewolucyjną Francją. Pod następnymi rządami Franciszka II (1792-1835; od 1804 r. cesarz austriacki jako Franciszek I) stosunki społeczne w Austrii doznały dalszego uwstecznienia, rozwielmożnił się system policyjny, prześladowanie myśli postępowej. Wcześniejsze patenty józefińskie nominalnie pozostały w mocy, ale biurokracja lokalna przestrzegała ich opieszale. W 1798 r. wydano zakaz czynszowania chłopów bez pozwolenia cyrkułu, co oznaczało w praktyce utrwalenie pańszczyzny.
W 1795 r. Austria zagarnęła resztę ziem małopolskich z Lubelskiem i większą częścią Podlasia. Obszar ten nazwano Nową Galicją i rozciągnięto na nią urządzenia funkcjonujące już w Galicji "starej". Następne lata okazały się uciążliwe
konstytucyjnych. Wkrótce zaczęła się długotrwała <br>wojna z rewolucyjną Francją. Pod następnymi rządami Franciszka II (1792-1835; od 1804 r. cesarz austriacki jako Franciszek I) stosunki społeczne w Austrii doznały dalszego uwstecznienia, rozwielmożnił się system policyjny, prześladowanie myśli postępowej. Wcześniejsze patenty józefińskie nominalnie pozostały w mocy, ale biurokracja lokalna przestrzegała ich opieszale. W 1798 r. wydano zakaz czynszowania chłopów bez pozwolenia cyrkułu, co oznaczało w praktyce utrwalenie pańszczyzny.<br>W 1795 r. Austria zagarnęła resztę ziem małopolskich z Lubelskiem i większą częścią Podlasia. Obszar ten nazwano Nową Galicją i rozciągnięto na nią urządzenia funkcjonujące już w Galicji "starej". Następne lata okazały się uciążliwe
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego