Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
na próbie reprezentatywnej, a tę można skonstruować jedynie za pomocą któregoś ze schematów losowania (metodą losową opisaną w pkt. 6. rozdz. 9.) lub metodą kwotową - ale specjaliści uważają ją za obciążoną (por. np. Nowak S., 1985 s. 301), mimo faktu, iż jest ona dość powszechnie stosowana przez socjologów w badaniach opinii publicznej, czy przez psychologów konstruujących i normalizujących testy psychologiczne (np. normalizacja polskiej adaptacji Skali Inteligencji WAIS-R - por. Brzeziński, Hornowska, 1993b).

Za etycznie nieakceptowalne należy uznać takie zachowanie badacza, który nie zadając sobie trudu doboru próby metodą reprezentacyjną (próba losowa lub, w szczególnych przypadkach, kwotowa), postępuje, w fazie uogólniania wniosków z
na próbie reprezentatywnej, a tę można skonstruować jedynie za pomocą któregoś ze schematów losowania (metodą losową opisaną w pkt. 6. rozdz. 9.) lub metodą kwotową - ale specjaliści uważają ją za obciążoną (por. np. Nowak S., 1985 s. 301), mimo faktu, iż jest ona dość powszechnie stosowana przez socjologów w badaniach opinii publicznej, czy przez psychologów konstruujących i normalizujących testy psychologiczne (np. normalizacja polskiej adaptacji Skali Inteligencji WAIS-R - por. Brzeziński, Hornowska, 1993b). <br><br>Za etycznie nieakceptowalne należy uznać takie zachowanie badacza, który nie zadając sobie trudu doboru próby metodą reprezentacyjną (próba losowa lub, w szczególnych przypadkach, kwotowa), postępuje, w fazie uogólniania wniosków z
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego