Typ tekstu: Książka
Autor: Szaniawski Klemens
Tytuł: O nauce, rozumowaniu i wartościach
Rok: 1994
sugestii Kaufmanna, badaniom dotyczącym zachowań decyzyjnych, głównie człowieka, dostarcza podstaw behawioralna teoria decyzji. Niektórzy autorzy sytuują te badania w prakseologii, o czym wspominają okazjonalnie, by wymienić choćby pogląd wyrażony przez Kozieleckiego w jego ostatniej książce. Kozielecki wyróżnia teorię decyzji racjonalnych, zaliczając ją do prakseologii jako normatywną teorię, która "formułuje racjonalne (optymalne) metody rozwiązywania poszczególnych typów zadań decyzyjnych, opierające się na pewnych postulatach racjonalności". W odróżnieniu od niej, deskryptywna teoria psychologiczna zmierza do odpowiedzi na pytania: "Jak ludzie rzeczywiście dokonują wyboru? Jak naprawdę rozwiązują zadania decyzyjne? Czy ich zachowanie spełnia elementarne postulaty racjonalności metodologicznej?".
Zajmijmy się teraz głównym zagadnieniem, jakiemu poświęcony jest
sugestii Kaufmanna, badaniom dotyczącym zachowań decyzyjnych, głównie człowieka, dostarcza podstaw behawioralna teoria decyzji. Niektórzy autorzy sytuują te badania w prakseologii, o czym wspominają okazjonalnie, by wymienić choćby pogląd wyrażony przez Kozieleckiego w jego ostatniej książce. Kozielecki wyróżnia teorię decyzji racjonalnych, zaliczając ją do prakseologii jako normatywną teorię, która "formułuje racjonalne (optymalne) metody rozwiązywania poszczególnych typów zadań decyzyjnych, opierające się na pewnych postulatach racjonalności". W odróżnieniu od niej, deskryptywna teoria psychologiczna zmierza do odpowiedzi na pytania: "Jak ludzie rzeczywiście dokonują wyboru? Jak naprawdę rozwiązują zadania decyzyjne? Czy ich zachowanie spełnia elementarne postulaty racjonalności metodologicznej?".<br> Zajmijmy się teraz głównym zagadnieniem, jakiemu poświęcony jest
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego