Typ tekstu: Książka
Autor: Hamrol Adam, Mantura Władysław
Tytuł: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 1998
przypadkowa. W projektowaniu mechanizmów (algorytmów) zarządzania jakością, należy zmierzać do formalizacji powyższych związków przyczynowo-skutkowych. W ogólnym zapisie ta formalizacja przyjmuje postać funkcji Ff:

Inny aspekt skuteczności zarządzania jakością reprezentuje tzw. zapewnianie jakości. Zapewnianie jakości jest jednym z zadań SZJ polegającym na doprowadzaniu tego systemu do takiego stanu, który gwarantuje optymalne wyznaczanie i skuteczne osiąganie celów jakościowych. Doprowadzenie SZJ do takiego stanu nazywa się zapewnieniem jakości. Zapewnienie jakości na użytek wewnętrzny organizacji nosi nazwę zapewnienia wewnętrznego, a na użytek podmiotów z otoczenia organizacji - zapewnienia zewnętrznego. Nie ulega wątpliwości, że wewnętrzne zapewnienie jakości akcentuje jakościowe cele organizacji, a zewnętrzne - jakościowe cele podmiotów
przypadkowa. W projektowaniu mechanizmów (algorytmów) zarządzania jakością, należy zmierzać do formalizacji powyższych związków przyczynowo-skutkowych. W ogólnym zapisie ta formalizacja przyjmuje postać funkcji Ff:<br>&lt;gap&gt;<br>Inny aspekt skuteczności zarządzania jakością reprezentuje tzw. zapewnianie jakości. Zapewnianie jakości jest jednym z zadań SZJ polegającym na doprowadzaniu tego systemu do takiego stanu, który gwarantuje optymalne wyznaczanie i skuteczne osiąganie celów jakościowych. Doprowadzenie SZJ do takiego stanu nazywa się zapewnieniem jakości. Zapewnienie jakości na użytek wewnętrzny organizacji nosi nazwę zapewnienia wewnętrznego, a na użytek podmiotów z otoczenia organizacji - zapewnienia zewnętrznego. Nie ulega wątpliwości, że wewnętrzne zapewnienie jakości akcentuje jakościowe cele organizacji, a zewnętrzne - jakościowe cele podmiotów
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego