Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Studia Socjologiczne
Nr: 4
Miejsce wydania: Wrocław
Rok: 1976
możliwości materialnych istnienie pewnych "progów", dzielących je na obszar "poniżej" (ten prowadzi do praktycznej abnegacji kulturalnej) i "powyżej" (ten stwarza szansę uczestnictwa). Pisze na ten temat A. Gładysz w swoim studium o czytelnictwie książek wśród robotników. Jednak ani w tej pracy, ani w innych nie znajdujemy bardziej precyzyjnego stwierdzenia, definiującego ów "próg". Trudno więc stwierdzić, czy jest on równoznaczny z kategorią minimum biologicznego, czy minimum socjalnego. W tym sensie - podobnie jak w kwestii "progów" w przypadku zmiennej "wykształcenie" - tezy te mogą być traktowane jako hipotezy godne weryfikacji.
Grupą w pewnym sensie pokrewną są stanowiska traktujące osiągnięcie pewnego poziomu możliwości materialnych jako
możliwości materialnych istnienie pewnych "progów", dzielących je na obszar "poniżej" (ten prowadzi do praktycznej abnegacji kulturalnej) i "powyżej" (ten stwarza szansę uczestnictwa). &lt;page nr=29&gt; Pisze na ten temat A. Gładysz w swoim studium o czytelnictwie książek wśród robotników. Jednak ani w tej pracy, ani w innych nie znajdujemy bardziej precyzyjnego stwierdzenia, definiującego ów "próg". Trudno więc stwierdzić, czy jest on równoznaczny z kategorią minimum biologicznego, czy minimum socjalnego. W tym sensie - podobnie jak w kwestii "progów" w przypadku zmiennej "wykształcenie" - tezy te mogą być traktowane jako hipotezy godne weryfikacji.<br>Grupą w pewnym sensie pokrewną są stanowiska traktujące osiągnięcie pewnego poziomu możliwości materialnych jako
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego