Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
stosowania podstawowych technik diagnostycznych (w tym głównych reprezentantów takich grup testów, jak: skale inteligencji i uzdolnień specjalnych, kwestionariusze osobowości, skale postaw i wartości, testy projekcyjne) i sporządzania diagnoz. Oczywiście mówię o modelowym absolwencie studiów psychologicznych, jak mówię o modelowym teście psychologicznym. W praktyce może się okazać (i okazuje się), że owe kompetencje (zwłaszcza w zakresie dogłębnej znajomości teorii psychologicznych i umiejętności psychometrycznych) rozłożone są zgodnie z prawem rozkładu normalnego. Pesymiści powiedzą, że jest on, niestety, silnie prawoskośny.

Tak, jak bez znajomości budowy OUN i neurologii nie można oczekiwać prawidłowego odczytania tomograficznego obrazu zmienionego chorobowo mózgowia, tak też nie należy spodziewać się
stosowania podstawowych technik diagnostycznych (w tym głównych reprezentantów takich grup testów, jak: skale inteligencji i uzdolnień specjalnych, kwestionariusze osobowości, skale postaw i wartości, testy projekcyjne) i sporządzania diagnoz. Oczywiście mówię o modelowym absolwencie studiów psychologicznych, jak mówię o modelowym teście psychologicznym. W praktyce może się okazać (i okazuje się), że owe kompetencje (zwłaszcza w zakresie dogłębnej znajomości teorii psychologicznych i umiejętności psychometrycznych) rozłożone są zgodnie z prawem rozkładu normalnego. Pesymiści powiedzą, że jest on, niestety, silnie prawoskośny.<br><br>Tak, jak bez znajomości budowy OUN i neurologii nie można oczekiwać prawidłowego odczytania tomograficznego obrazu zmienionego chorobowo mózgowia, tak też nie należy spodziewać się
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego