Typ tekstu: Książka
Autor: Przybylski Jerzy
Tytuł: Marynarze w walce o niepodległość Polski (1918-1920)
Rok: 1999
z rejonu Ostrołęki zostały włączone do podgrupy wojsk dowodzonych przez ppłk. Błeszyńskiego, odpowiedzialnego za obronę przedmościa na Orzycu w rejonie Makowa Mazowieckiego oraz linii frontu organizowanego wzdłuż tej rzeki od Chylin do Młodzianowa (szkic nr 32). W podgrupie znajdowały się: 205 ochotniczy pp, 4 pomorski pp, 1 batalion morski, 17 pac oraz 2 samochody pancerne. Tyły podgrupy, z kierunku Ciechanowa zajętego przez Rosjan 8 sierpnia, zabezpieczał rozwinięty w rejonie Karniewa batalion wileński. Na lewo broniła się 8 Brygada Kawalerii gen. Aleksandra Karnickiego w składzie: 2, 108 i 115 pułku ułanów.
W podgrupie ppłk. Błeszyńskiego, liczącej 8 sierpnia 70 oficerów, 2735 bagnetów
z rejonu Ostrołęki zostały włączone do podgrupy wojsk dowodzonych przez ppłk. Błeszyńskiego, odpowiedzialnego za obronę przedmościa na Orzycu w rejonie Makowa Mazowieckiego oraz linii frontu organizowanego wzdłuż tej rzeki od Chylin do Młodzianowa (szkic nr 32). W podgrupie znajdowały się: 205 ochotniczy pp, 4 pomorski pp, 1 batalion morski, 17 pac oraz 2 samochody pancerne. Tyły podgrupy, z kierunku Ciechanowa zajętego przez Rosjan 8 sierpnia, zabezpieczał rozwinięty w rejonie Karniewa batalion wileński. Na lewo broniła się 8 Brygada Kawalerii gen. Aleksandra Karnickiego w składzie: 2, 108 i 115 pułku ułanów.<br>W podgrupie ppłk. Błeszyńskiego, liczącej 8 sierpnia 70 oficerów, 2735 bagnetów
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego