Typ tekstu: Książka
Autor: Hamrol Adam, Mantura Władysław
Tytuł: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 1998
losowości zmian jakościowych przedmiotów naturalnych oraz sztucznych.

1.5. Możliwości zastosowań kwalitologii
Dokonana charakterystyka kwalitologii wskazuje na jej fundamentalne i uniwersalne znaczenie dla wielu innych dyscyplin naukowych oraz dziedzin praktyki. Ranga kwalitologii wynika przede wszystkim z przyjętego zakresu obiektu badań oraz wywodzącego się z podstaw epistemologii względu badawczego, konstytuującego nowy paradygmat w relacji człowiek a rzeczywistość, nazwany podejściem jakościowym.
Kategorie jakościowe stanowią tworzywo w kreowaniu informacyjnych obrazów dowolnych elementów rzeczywistości, a także służą objaśnianiu samych obrazów. Wszystko to sprawia, że przed kwalitologią otwierają się nowe możliwości, daleko odbiegające od aktualnych, fragmentarycznych i głównie utylitarnych zastosowań. Zakres wykorzystania tych możliwości zależy jednak
losowości zmian jakościowych przedmiotów naturalnych oraz sztucznych.<br><br>&lt;tit&gt;1.5. Możliwości zastosowań kwalitologii&lt;/&gt;<br>Dokonana charakterystyka kwalitologii wskazuje na jej fundamentalne i uniwersalne znaczenie dla wielu innych dyscyplin naukowych oraz dziedzin praktyki. Ranga kwalitologii wynika przede wszystkim z przyjętego zakresu obiektu badań oraz wywodzącego się z podstaw epistemologii względu badawczego, konstytuującego nowy paradygmat w relacji człowiek a rzeczywistość, nazwany podejściem jakościowym.<br>Kategorie jakościowe stanowią tworzywo w kreowaniu informacyjnych obrazów dowolnych elementów rzeczywistości, a także służą objaśnianiu samych obrazów. Wszystko to sprawia, że przed kwalitologią otwierają się nowe możliwości, daleko odbiegające od aktualnych, fragmentarycznych i głównie utylitarnych zastosowań. Zakres wykorzystania tych możliwości zależy jednak
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego