Typ tekstu: Książka
Autor: Albin Krzysztof
Tytuł: Reklama
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 2000
postaw, będące wynikiem aktów perswazji, z czterema podstawowymi etapami. Stadia te określane są przez procesy decydujące o zauważeniu komunikatu, zdolności odbiorcy do zrozumienia jego treści, uleganiu przez odbiorcę prezentowanej argumentacji oraz trwałości osiągniętego w poprzednich etapach efektu.
W odróżnieniu od konsekwencji istotnych dla procesu tworzenia i zmiany postaw wynikających z paradygmatu poziomów przetwarzania Craika i Lockharta oraz wpływu silnych bodźców afektywnych, Mc Guire za szczególnie istotną uznaje niezbędność efektywnego przebiegu danego etapu na stadium, które następuje bezpośrednio po nim.
Przebieg procesu tworzenia postaw jest w ujęciu tym silnie determinowany przez dyspozycje indywidualne odbiorcy oraz czynniki poznawcze. Model powyższy uwzględnia ponadto wpływ
postaw, będące wynikiem aktów perswazji, z czterema podstawowymi etapami. Stadia te określane są przez procesy decydujące o zauważeniu komunikatu, zdolności odbiorcy do zrozumienia jego treści, uleganiu przez odbiorcę prezentowanej argumentacji oraz trwałości osiągniętego w poprzednich etapach efektu. <br>W odróżnieniu od konsekwencji istotnych dla procesu tworzenia i zmiany postaw wynikających z paradygmatu poziomów przetwarzania Craika i Lockharta oraz wpływu silnych bodźców afektywnych, Mc Guire za szczególnie istotną uznaje niezbędność efektywnego przebiegu danego etapu na stadium, które następuje bezpośrednio po nim. <br>Przebieg procesu tworzenia postaw jest w ujęciu tym silnie determinowany przez dyspozycje indywidualne odbiorcy oraz czynniki poznawcze. Model powyższy uwzględnia ponadto wpływ
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego