Typ tekstu: Książka
Autor: Woś Alojzy
Tytuł: Meteorologia
Rok: 1996
niektóre gałęzie przemysłu. Niektóre związki chemiczne stabilne w troposferze, ogólnie biorąc, rozpadają się w stratosferze pod wpływem promieniowania nadfioletowego, uwalniając aktywne atomy i tworząc rodniki wchodzące w reakcje z ozonem. Na pierwszy plan wysuwa się chlor i brom (rys. 3.2.2.2). Związki chloru i bromu docierające do stratosfery pochodzą ze źródeł antropogenicznych. Są to freony i halony, których ilość w atmosferze wzrasta.
Z dotychczasowych pomiarów i obserwacji zawartości ozonu w atmosferze wynika, że najmniejszą koncentracją tego gazu odznaczają się okolice okołorów nikowe, a największą rejony okołobiegunowe (rys. 3.2.2.3). Taki obraz rozmieszczenia przestrzennego ozonu jest skutkiem działalności
niektóre gałęzie przemysłu. Niektóre związki chemiczne stabilne w troposferze, ogólnie biorąc, rozpadają się w stratosferze pod wpływem promieniowania nadfioletowego, uwalniając aktywne atomy i tworząc rodniki wchodzące w reakcje z ozonem. Na pierwszy plan wysuwa się chlor i brom (rys. 3.2.2.2). Związki chloru i bromu docierające do stratosfery pochodzą ze źródeł antropogenicznych. Są to freony i halony, których ilość w atmosferze wzrasta.<br> Z dotychczasowych pomiarów i obserwacji zawartości ozonu w atmosferze wynika, że najmniejszą koncentracją tego gazu odznaczają się okolice okołorów nikowe, a największą rejony okołobiegunowe (rys. 3.2.2.3). Taki obraz rozmieszczenia przestrzennego ozonu jest skutkiem działalności
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego