Typ tekstu: Książka
Autor: Dudczak Andrzej
Tytuł: Koparki. Teoria i projektowanie
Rok: 2000
K4 zaczynają maleć.
Jeśli w trakcie odspajania kojarzone są ruchy ramienia i łyżki, to wartości kątów i muszą należeć do przedziałów (rozdział 3)

aby nie następowało wpieranie dna łyżki w urobiska. Wówczas kąt musi być stały, lecz jego wartość może być dowolnie wybierana z przedziału

Obszar ten wyznacza tę część pola pracy koparki, w której proces odspajania jest prowadzony najintensywniej. Z tego względu parametry mechanizmów napędowych ramienia i łyżki, w tym właśnie obszarze, powinny spełniać warunek (10.33).
10.4.2.Dobór parametrów mechanizmu napędowego ramienia
Podstawową charakterystyką kinematyczną mechanizmu napędowego ramienia (rozdział 3) jest zależność związująca długość jego cylindra lSR
K4 zaczynają maleć.<br>Jeśli w trakcie odspajania kojarzone są ruchy ramienia i łyżki, to wartości kątów i muszą należeć do przedziałów (rozdział 3)<br>&lt;gap&gt;<br>aby nie następowało wpieranie dna łyżki w urobiska. Wówczas kąt musi być stały, lecz jego wartość może być dowolnie wybierana z przedziału<br>&lt;gap&gt;<br>Obszar ten wyznacza tę część pola pracy koparki, w której proces odspajania jest prowadzony najintensywniej. Z tego względu parametry mechanizmów napędowych ramienia i łyżki, w tym właśnie obszarze, powinny spełniać warunek (10.33).<br>10.4.2.Dobór parametrów mechanizmu napędowego ramienia<br>Podstawową charakterystyką kinematyczną mechanizmu napędowego ramienia (rozdział 3) jest zależność związująca długość jego cylindra lSR
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego