Typ tekstu: Książka
Autor: Hamrol Adam, Mantura Władysław
Tytuł: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 1998
Powiązania te występują w układach pionowych i poziomych. Układy pionowe odzwierciedlają powiązania służbowe, a układy poziome - powiązania partnerskie. Wzajemny układ oraz siłę powiązań pionowych i poziomych głównie determinują stopień centralizacji lub decentralizacji decyzji i stopień podziału pracy. Występują zróżnicowane typy i wielkości jednostek organizacyjnych np. produkcyjne, nieprodukcyjne, produkcyjno-administracyjne, podstawowe, pomocnicze, usługowe, brygady, oddziały, wydziały, zakłady. Różne typy organizacji charakteryzują się sobie właściwą nomenklaturą jednostek organizacyjnych w sferze działań wykonawczych (a także w sferze działań zarządczych). Najmniejszą (elementarną) jednostką jest jednoosobowe stanowisko pracy.
Bezpośrednim celem organizowania jest zagwarantowanie skuteczności struktury organizacyjnej, która może być mierzona skutecznością osiągania zaplanowanych celów organizacji. Tworzenie
Powiązania te występują w układach pionowych i poziomych. Układy pionowe odzwierciedlają powiązania służbowe, a układy poziome - powiązania partnerskie. Wzajemny układ oraz siłę powiązań pionowych i poziomych głównie determinują stopień centralizacji lub decentralizacji decyzji i stopień podziału pracy. Występują zróżnicowane typy i wielkości jednostek organizacyjnych np. produkcyjne, nieprodukcyjne, produkcyjno-administracyjne, podstawowe, pomocnicze, usługowe, brygady, oddziały, wydziały, zakłady. Różne typy organizacji charakteryzują się sobie właściwą nomenklaturą jednostek organizacyjnych w sferze działań wykonawczych (a także w sferze działań zarządczych). Najmniejszą (elementarną) jednostką jest jednoosobowe stanowisko pracy.<br>Bezpośrednim celem organizowania jest zagwarantowanie skuteczności struktury organizacyjnej, która może być mierzona skutecznością osiągania zaplanowanych celów organizacji. Tworzenie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego