Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Wojsk Lądowych
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1998
wypadek zarządzenia alarmu. Z chwilą jego zarządzenia, dla zapewnienia ciągłości pracy wszystkich środków i urządzeń łączności, niezbędna liczba żołnierzy poszczególnych obsług pozostaje na swoich stanowiskach, kontynuując ich pracę, a pozostali zajmują odcinki obrony zgodnie z planem.
W wypadku rozwijania węzła łączności z dala od sztabu związku taktycznego (oddziału) lub rozwijania pomocniczego węzła łączności, jego ochronę i obronę organizuje szef węzła łączności. Ochrona ma na celu i niedopuszczenie do niego osób niepowołanych. W tym celu wyznacza się dla kilku elementów węzła łączności ruchomy posterunek ochronny. Dowódcy elementów (urządzeń) łączności, które znajdują się poza rejonem węzła, są zobowiązani wystawiać patrole ochronne. Żołnierzy do
wypadek zarządzenia alarmu. Z chwilą jego zarządzenia, dla zapewnienia ciągłości pracy wszystkich środków i urządzeń łączności, niezbędna liczba żołnierzy poszczególnych obsług pozostaje na swoich stanowiskach, kontynuując ich pracę, a pozostali zajmują odcinki obrony zgodnie z planem.<br>W wypadku rozwijania węzła łączności z dala od sztabu związku taktycznego (oddziału) lub rozwijania pomocniczego węzła łączności, jego ochronę i obronę organizuje szef węzła łączności. Ochrona ma na celu i niedopuszczenie do niego osób niepowołanych. W tym celu wyznacza się dla kilku elementów węzła łączności ruchomy posterunek ochronny. Dowódcy elementów (urządzeń) łączności, które znajdują się poza rejonem węzła, są zobowiązani wystawiać patrole ochronne. Żołnierzy do
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego