Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Wojsk Lądowych
Nr: 4 (34)
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1962
powinien się kończyć ćwiczeniami praktycznymi, w czasie których przez wielokrotne powtarzanie czynności utrwala się i sprawdza nabyte wiadomości i umiejętności praktyczne.
Mechaniczne łączenie poszczególnych tematów nie rozwiązuje sprawy, ponieważ na przebieg szkolenia wpływa wiele takich czynników jak specyfika jednostki, warunki lokalne, wielkość grup, szkoleniowych, ilość i rodzaj sprzętu zasadniczego i pomocniczego, a nawet warunki terenowe i atmosferyczne na placach ćwiczeń.
Planowanie poszczególnych przedmiotów może być następujące: po przerobieniu tematów z ogólnej budowy pojazdów mechanicznych i wozów bojowych należałoby przerobić tematy z organizacji i wyposażenia warsztatów stałych i polowych oraz sposoby posługiwania się urządzeniami obsługowymi; następnie przejść do ogólnych zasad eksploatacji pojazdów
powinien się kończyć ćwiczeniami praktycznymi, w czasie których przez wielokrotne powtarzanie czynności utrwala się i sprawdza nabyte wiadomości i umiejętności praktyczne.<br>Mechaniczne łączenie poszczególnych tematów nie rozwiązuje sprawy, ponieważ na przebieg szkolenia wpływa wiele takich czynników jak specyfika jednostki, warunki lokalne, wielkość grup, szkoleniowych, ilość i rodzaj sprzętu zasadniczego i pomocniczego, a nawet warunki terenowe i atmosferyczne na placach ćwiczeń.<br>Planowanie poszczególnych przedmiotów może być następujące: po przerobieniu tematów z ogólnej budowy pojazdów mechanicznych i wozów bojowych należałoby przerobić tematy z organizacji i wyposażenia warsztatów stałych i polowych oraz sposoby posługiwania się urządzeniami obsługowymi; następnie przejść do ogólnych zasad eksploatacji pojazdów
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego