Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
minimum zysku, mogą oni realizować własne cele, niekoniecznie zbieżne z celami właścicieli spółki. Zdaniem Williamsona, może tu chodzić np. o wynagrodzenia samych menedżerów oraz inne, także pozapieniężne, świadczenia na ich rzecz, o realizację pewnych inwestycji (zwiększających prestiż menedżerów, ale niekoniecznie zyski spółki), o zatrudnienie i wyposażenie miejsc pracy dodatkowego personelu pomocniczego itd. Realizacja tego typu celów wiąże się, oczywiście, z koniecznością ponoszenia określonych wydatków, a to z kolei oznacza wzrost kosztów. W sumie z omawianego tu modelu wynika, że przedsiębiorstwa kontrolowane przez menedżerów osiągają mniejsze zyski i działają przy wyższych kosztach, niż przedsiębiorstwa kontrolowane przez "tradycyjnych" przedsiębiorców, łączących własność z zarządzaniem
minimum zysku, mogą oni realizować własne cele, niekoniecznie zbieżne z celami właścicieli spółki. Zdaniem Williamsona, może tu chodzić np. o wynagrodzenia samych menedżerów oraz inne, także pozapieniężne, świadczenia na ich rzecz, o realizację pewnych inwestycji (zwiększających prestiż menedżerów, ale niekoniecznie zyski spółki), o zatrudnienie i wyposażenie miejsc pracy dodatkowego personelu pomocniczego itd. Realizacja tego typu celów wiąże się, oczywiście, z koniecznością ponoszenia określonych wydatków, a to z kolei oznacza wzrost kosztów. W sumie z omawianego tu modelu wynika, że przedsiębiorstwa kontrolowane przez menedżerów osiągają mniejsze zyski i działają przy wyższych kosztach, niż przedsiębiorstwa kontrolowane przez "tradycyjnych" przedsiębiorców, łączących własność z zarządzaniem
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego