Typ tekstu: Książka
Autor: Siwoń Bolesław
Tytuł: Jak sterować rentownością przedsiębiorstwa
Rok: 1994
omawiania zasadniczej kwestii sygnalizowanej tytułem tego rozdziału, przypomnijmy sobie główne podziały kosztów. Klasyfikuje się je przyjmując za podstawę różne kryteria. Gdy podstawą tą jest:
- podmiot gospodarujący: rozróżnia się koszty przedsiębiorstwa, jednostki gospodarującej, branży, gałęzi itd.,
- przedmiot powodujący zużycie środków: wyróżnia się koszty działalności eksploatacyjnej, inwestycyjnej, finansowo wyodrębnionej, produkcji globalnej, towarowej, pomocniczej itd.,
- treść ekonomiczną zużycia: dzieli się je na koszty zużycia środków produkcji, wynagrodzenia za pracę, koszty usług itp.,
- możliwość oddziaływania przez kierownictwo na koszty:
wyróżnia się koszty zależne i niezależne od kierownictwa,
- miejsce powstawania kosztów: wyróżnia się wtedy koszty stanowisk produkcji podstawowej, pomocniczej, koszty wydziałowe, zarządu itp.,
- związek z wytwarzanymi
omawiania zasadniczej kwestii sygnalizowanej tytułem tego rozdziału, przypomnijmy sobie główne podziały kosztów. Klasyfikuje się je przyjmując za podstawę różne kryteria. Gdy podstawą tą jest:<br> - podmiot gospodarujący: rozróżnia się koszty przedsiębiorstwa, jednostki gospodarującej, branży, gałęzi itd.,<br> - przedmiot powodujący zużycie środków: wyróżnia się koszty działalności eksploatacyjnej, inwestycyjnej, finansowo wyodrębnionej, produkcji globalnej, towarowej, pomocniczej itd.,<br> - treść ekonomiczną zużycia: dzieli się je na koszty zużycia środków produkcji, wynagrodzenia za pracę, koszty usług itp.,<br> - możliwość oddziaływania przez kierownictwo na koszty:<br>wyróżnia się koszty zależne i niezależne od kierownictwa,<br> - miejsce powstawania kosztów: wyróżnia się wtedy koszty stanowisk produkcji podstawowej, pomocniczej, koszty wydziałowe, zarządu itp.,<br> - związek z wytwarzanymi
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego