Typ tekstu: Książka
Autor: Ostrowicki Michał
Tytuł: Dzieło sztuki jako system
Rok: 1997
sztuce, takich jak piękno, smutek, cynizm itd. Dzieła te nie odnoszą się często do wartości artystycznych, takich jak np. kunszt wykonania (sztuka konceptualna), również często nie odsyłają do żadnych wartości (np. One and Three Chairs J. Kosutha), a jeżeli odsyłają, to do zupełnie innych niż te tradycyjne. W przypadku sztuki pop-artu istotne jest zwrócenie uwagi na przedmioty masowe - jedyną treścią dzieła stała się np. puszka zupy pomidorowej - w efekcie dzieło sztuki o takiej treści było w jakimś aspekcie bliskie amerykańskiemu odbiorcy. Nie chodzi tutaj o coś więcej, poza rozpoznaniem w nim właśnie produktu spożywczego, czegoś potocznego, bliskiego społeczeństwu amerykańskiemu, czegoś
sztuce, takich jak piękno, smutek, cynizm itd. Dzieła te nie odnoszą się często do wartości artystycznych, takich jak np. kunszt wykonania (sztuka konceptualna), również często nie odsyłają do żadnych wartości (np. One and Three Chairs J. Kosutha), a jeżeli odsyłają, to do zupełnie innych niż te tradycyjne. W przypadku sztuki pop-artu istotne jest zwrócenie uwagi na przedmioty masowe - jedyną treścią dzieła stała się np. puszka zupy pomidorowej - w efekcie dzieło sztuki o takiej treści było w jakimś aspekcie bliskie amerykańskiemu odbiorcy. Nie chodzi tutaj o coś więcej, poza rozpoznaniem w nim właśnie produktu spożywczego, czegoś potocznego, bliskiego społeczeństwu amerykańskiemu, czegoś
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego