Typ tekstu: Książka
Autor: Szyszkowska Maria
Tytuł: W poszukiwaniu sensu życia
Rok: 1997
badanego narodu. Tworzą się mity, które wiążą przedstawicieli określonego narodu i zachęcają do poznawania wspaniałej przeszłości. Przyjmując istnienie ducha poszczególnych narodów, trzeba zarazem wyzbyć się złudnej wiary w to, że doświadczenie i rozum stanowią wyczerpujące źródło wiedzy.
Poznanie ludzkie płynie również z nie docenianej wciąż sfery irracjonalnej, to znaczy leżącej poza zasięgiem dowodliwości rozumowej, lecz niekoniecznie z rozumem sprzecznej. Na marginesie dodam, że to, co irracjonalne nie jest ipso facto antyracjonalne. Przypomnienie poglądów szkoły historycznej ma, poza względami poznawczymi, dodatkowy sens. Mianowicie, współcześnie jesteśmy świadkami - czego nikt nie przewidywał - narastającej fali nacjonalizmów. A jednocześnie narastają dwa procesy: amerykanizacja oraz europeizacja.
Używając
badanego narodu. Tworzą się mity, które wiążą przedstawicieli określonego narodu i zachęcają do poznawania wspaniałej przeszłości. Przyjmując istnienie ducha poszczególnych narodów, trzeba zarazem wyzbyć się złudnej wiary w to, że doświadczenie i rozum stanowią wyczerpujące źródło wiedzy.<br>Poznanie ludzkie płynie również z nie docenianej wciąż sfery irracjonalnej, to znaczy leżącej poza zasięgiem dowodliwości rozumowej, lecz niekoniecznie z rozumem sprzecznej. Na marginesie dodam, że to, co irracjonalne nie jest ipso facto antyracjonalne. Przypomnienie poglądów szkoły historycznej ma, poza względami poznawczymi, dodatkowy sens. Mianowicie, współcześnie jesteśmy świadkami - czego nikt nie przewidywał - narastającej fali nacjonalizmów. A jednocześnie narastają dwa procesy: amerykanizacja oraz europeizacja. <br>Używając
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego