Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Studia Socjologiczne
Nr: 4
Miejsce wydania: Warocław
Rok: 1976
się o odrębnościach kulturowych, bowiem odrębności te mogą być dopiero przedmiotem badań.
Jeszcze inaczej rozumie grupę etniczną E. K. Francis, definiując ją jako wtórną społeczność (secondary community ), tzn. grupę większą niż powszechnie występujące grupy pierwotne (w rozumieniu zaproponowanym przez Cooleya), lecz o przewadze kontaktów charakterystycznych dla grupy pierwotnej.
Nieco bardziej precyzyjne - w porównaniu z pojęciem "grupa etniczna" - jest w amerykańskiej socjologii pojęcie "mniejszości" (minority ), często utożsamiane z mniejszością etniczną.
"Możemy zdefiniować mniejszość jako grupę ludzi, którzy z powodu swych cech fizycznych i umysłowych są wydzieleni ze społeczeństwa, w którym żyją, poprzez różne i nierówne traktowanie. Istnienie mniejszości w społeczeństwie implikuje istnienie
się o odrębnościach kulturowych, bowiem odrębności te mogą być dopiero przedmiotem badań. &lt;page nr=120&gt;<br>Jeszcze inaczej rozumie grupę etniczną E. K. Francis, definiując ją jako wtórną społeczność (&lt;foreign lang="eng"&gt;secondary community&lt;/&gt; ), tzn. grupę większą niż powszechnie występujące grupy pierwotne (w rozumieniu zaproponowanym przez Cooleya), lecz o przewadze kontaktów charakterystycznych dla grupy pierwotnej.<br>Nieco bardziej precyzyjne - w porównaniu z pojęciem "grupa etniczna" - jest w amerykańskiej socjologii pojęcie "mniejszości" (&lt;hi rend="italic"&gt;minority&lt;/hi&gt; ), często utożsamiane z mniejszością etniczną.<br>"Możemy zdefiniować mniejszość jako grupę ludzi, którzy z powodu swych cech fizycznych i umysłowych są wydzieleni ze społeczeństwa, w którym żyją, poprzez różne i nierówne traktowanie. Istnienie mniejszości w społeczeństwie implikuje istnienie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego