Typ tekstu: Książka
Autor: Dąbek Stanisław
Tytuł: Twórczość mszalna kompozytorów polskich XX wieku
Rok: 1996
my A dać raczy (s. 21). Jednak najwyraźniej materiał pieśni jest
obecny w Credo. Koncepcja formy tej części, jej konstrukcja, wskazuje na metodę
swojego rodzaju pracy motywicznej. Polega ona na operowaniu kilkoma motywami
i podkreślaniu czytelności wybranych motywów pieśni i równoczesnym posługiwaniu
się motywami zatartymi, bardziej neutralnymi, powstałymi w rezultacie precyzyjnych
przekształceń struktur: dodawaniu dźwięków repetycyjnych (pełniących istotną
funkcję w kształtowaniu melodyki mszy), zmian rytmicznych, interwałowych, stosowaniu
elizji, redukcji,
upraszczania, sprowadzania do postaci elementarnej. Motywy przekształcane wariacyjnie,
zarówno czytelne, jak i zatarte, są wielokrotnie powtarzane w przebiegu formy.
W rezultacie kompozytor uzyskuje niezwykle wysoki stopień integracji materiałowej.
Ta metoda precyzyjnych przekształceń
my A dać raczy (s. 21). Jednak najwyraźniej materiał pieśni jest <br>obecny w Credo. Koncepcja formy tej części, jej konstrukcja, wskazuje na metodę <br>swojego rodzaju pracy motywicznej. Polega ona na operowaniu kilkoma motywami <br>i podkreślaniu czytelności wybranych motywów pieśni i równoczesnym posługiwaniu <br>się motywami zatartymi, bardziej neutralnymi, powstałymi w rezultacie precyzyjnych <br>przekształceń struktur: dodawaniu dźwięków repetycyjnych (pełniących istotną <br>funkcję w kształtowaniu melodyki mszy), zmian rytmicznych, interwałowych, stosowaniu <br>elizji, redukcji, <br>upraszczania, sprowadzania do postaci elementarnej. Motywy przekształcane wariacyjnie, <br>zarówno czytelne, jak i zatarte, są wielokrotnie powtarzane w przebiegu formy. <br>W rezultacie kompozytor uzyskuje niezwykle wysoki stopień integracji materiałowej. <br>Ta metoda precyzyjnych przekształceń
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego