Typ tekstu: Książka
Autor: Kusch Włodzimierz
Tytuł: Co o promieniowaniu wiedzieć powinniśmy
Rok: 1998
powstaje nowy układ, lżejszy, posiadający zupełnie odmienne własności fizyczne i chemiczne od pierwiastka z którego się wytworzył. Zawsze, gdy proces rozpadu się rozpocznie, trwa dalej bez przerwy, przechodząc przez kolejne stadia z szybkością mierzalną".
Teoria samorzutnego rozpadu wywołała konsternację w świecie nauki, ponieważ kanon podstawowy stanowić miała niezniszczalność atomu. Najbardziej precyzyjnym sposobem identyfikacji pierwiastka promieniotwórczego jest pomiar szybkości jego rozpadu.
Przyjmijmy, że w badanym preparacie w danym momencie znajduje się N atomów pierwiastka promieniotwórczego i załóżmy, że liczba atomów, które ulegają rozpadowi w ciągu małego czasu ?t wynosi ?N. Rutheford i Soddy zauważyli, że prędkość rozpadu ?N/?t jest proporcjonalna do
powstaje nowy układ, lżejszy, posiadający zupełnie odmienne własności fizyczne i chemiczne od pierwiastka z którego się wytworzył. Zawsze, gdy proces rozpadu się rozpocznie, trwa dalej bez przerwy, przechodząc przez kolejne stadia z szybkością mierzalną".<br>Teoria samorzutnego rozpadu wywołała konsternację w świecie nauki, ponieważ kanon podstawowy stanowić miała niezniszczalność atomu. Najbardziej precyzyjnym sposobem identyfikacji pierwiastka promieniotwórczego jest pomiar szybkości jego rozpadu.<br>Przyjmijmy, że w badanym preparacie w danym momencie znajduje się N atomów pierwiastka promieniotwórczego i załóżmy, że liczba atomów, które ulegają rozpadowi w ciągu małego czasu ?t wynosi ?N. Rutheford i Soddy zauważyli, że prędkość rozpadu ?N/?t jest proporcjonalna do
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego