Typ tekstu: Książka
Autor: Jarosz Maria
Tytuł: Samobójstwa
Rok: 1997
dziewięćdziesiątych zjawisko to wyraźnie się krystalizuje: wskaźniki samobójstw stają się relatywnie częstsze w małych niż w dużych miastach.

Tendencja nasilania się zachowań autoagresywnych w małych i średnich miastach i ich obniżania się w miastach dużych i bardzo dużych jest, (jak wynika z tabeli 6), dosyć wyraźna.

Jeśli posłużymy się bardziej precyzyjnym miernikiem zjawiska, czyli wskaźnikiem śmierci samobójczej na 100 000 ludności, to analizowana zależność będzie znacznie wyraźniejsza (zob. tabela 7).

Współczynniki samobójstw dokonanych są odwrotnie proporcjonalne do wielkości miejscowości: najwyższe na wsi, nieco niższe w małych miasteczkach, jeszcze niższe w miastach średniej wielkości, najmniejsze zaś w miastach dużych, zwłaszcza największych (grupujących
dziewięćdziesiątych zjawisko to wyraźnie się krystalizuje: wskaźniki samobójstw stają się relatywnie częstsze w małych niż w dużych miastach.<br><br>Tendencja nasilania się zachowań autoagresywnych w małych i średnich miastach i ich obniżania się w miastach dużych i bardzo dużych jest, (jak wynika z tabeli 6), dosyć wyraźna.<br><br> Jeśli posłużymy się bardziej precyzyjnym miernikiem zjawiska, czyli wskaźnikiem śmierci samobójczej na 100 000 ludności, to analizowana zależność będzie znacznie wyraźniejsza (zob. tabela 7).<br><br>Współczynniki samobójstw dokonanych są odwrotnie proporcjonalne do wielkości miejscowości: najwyższe na wsi, nieco niższe w małych miasteczkach, jeszcze niższe w miastach średniej wielkości, najmniejsze zaś w miastach dużych, zwłaszcza największych (grupujących
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego