Typ tekstu: Książka
Autor: Oprzędkiewicz Janusz, Stolarski Bolesław
Tytuł: Komputerowe monitorowanie niezawodności samochodów
Rok: 2000
użytkownika.
- tablica zawierająca hasła dostępu do programu głównego dla wszystkich 5 poziomów.- tablica dwuwymiarowa zawierająca nazwy wszystkich pól w poszczególnych poziomach. Jest to komponent klasy CPld typu protected.
- tablica typu CString, zawierająca pełną informację o zagadnieniu.
- zmienna typu CString, zawierająca hasło dostępu wprowadzone przez użytkownika.
- zmienna typu CString, zawierająca kod procedury prognozowania z klasy CPamp.
- tablica typu CString, zawierająca symbole parametrów procedur prognozowania z klasy CPamp.
- struktura , której pola zawierają dopuszczalne wartości poziomów ostrzegawczych i alarmowych danego wskaźnika:
- dolna wartość poziomu ostrzegawczego,
- dolna wartość poziomu alarmowego,
- górna wartość poziomu ostrzegawczego,
- górna wartość poziomu alarmowego,
- tablica typu float, zawierająca poziomy alarmów,
- wartość
użytkownika. <br>&lt;gap&gt; - tablica zawierająca hasła dostępu do programu głównego dla wszystkich 5 poziomów. <br><br>&lt;gap&gt;<br><br>&lt;gap&gt; - tablica dwuwymiarowa &lt;gap&gt; zawierająca nazwy wszystkich pól w poszczególnych poziomach. Jest to komponent klasy CPld typu protected. <br>&lt;gap&gt; - tablica typu CString, zawierająca pełną informację o zagadnieniu. <br>&lt;gap&gt; - zmienna typu CString, zawierająca hasło dostępu wprowadzone przez użytkownika. <br>&lt;gap&gt; - zmienna typu CString, zawierająca kod procedury prognozowania z klasy CPamp. <br>&lt;gap&gt; - tablica typu CString, zawierająca symbole parametrów procedur prognozowania z klasy CPamp. <br>&lt;gap&gt; - struktura &lt;gap&gt;, której pola &lt;gap&gt; zawierają dopuszczalne wartości poziomów ostrzegawczych i alarmowych danego wskaźnika:<br>&lt;gap&gt; - dolna wartość poziomu ostrzegawczego, <br>&lt;gap&gt; - dolna wartość poziomu alarmowego, <br>&lt;gap&gt; - górna wartość poziomu ostrzegawczego, <br>&lt;gap&gt; - górna wartość poziomu alarmowego, <br>&lt;gap&gt; - tablica typu float, zawierająca poziomy alarmów, <br>&lt;gap&gt; - wartość
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego