Typ tekstu: Książka
Autor: Dybowska Alicja, Żaryn Jan, Żaryn Małgorzata
Tytuł: Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do współczesności
Rok: 1996
kolei w obozie zwolenników sojuszu z Francją. W życiu publicznym wystąpiło wyraźne rozdwojenie i ostra walka o wpływy, o stanowiska państwowe i godności senatorskie, o poparcie dla każdego z obozów magnacko-senatorskich wśród szlachty na sejmikach. Ta rywalizacja i rozgrywki wewnętrzne wypełniły panowanie Wiśniowieckiego. Dopiero wybuch wojny z Turcją zmusił przeciwników do wspólnego działania.

Wojna z Turcją. W drugiej połowie XVII w. państwo tureckie przeżywało okres odrodzenia swej potęgi militarnej, a sułtan Mehmed IV rozwijał politykę ekspansji.
Odebrał Wenecji Kretę, po czym, zachęcony przez Kozaków Doroszeńki (por. s. 126), skierował swe wojska przeciw Rzeczypospolitej oraz krajom opanowanym przez Habsburgów.

Współpraca zagrożonych
kolei w obozie zwolenników sojuszu z Francją. W życiu publicznym wystąpiło wyraźne rozdwojenie i ostra walka o wpływy, o stanowiska państwowe i godności senatorskie, o poparcie dla każdego z obozów magnacko-senatorskich wśród szlachty na sejmikach. Ta rywalizacja i rozgrywki wewnętrzne wypełniły panowanie Wiśniowieckiego. Dopiero wybuch wojny z Turcją zmusił przeciwników do wspólnego działania.<br><br>Wojna z Turcją. W drugiej połowie XVII w. państwo tureckie przeżywało okres odrodzenia swej potęgi militarnej, a sułtan Mehmed IV rozwijał politykę ekspansji.<br>Odebrał Wenecji Kretę, po czym, zachęcony przez Kozaków Doroszeńki (por. s. 126), skierował swe wojska przeciw Rzeczypospolitej oraz krajom opanowanym przez Habsburgów.<br><br>Współpraca zagrożonych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego