Typ tekstu: Książka
Autor: Dybowska Alicja, Żaryn Jan, Żaryn Małgorzata
Tytuł: Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do współczesności
Rok: 1996
nie wrócił do kraju. Starał się jednak odzyskać tron i skłonił cesarza Fryderyka Barbarossę do zbrojnej wyprawy na Polskę w 1157 r. Występujący wówczas jako senior Bolesław Kędzierzawy złożył cesarzowi hołd i uzyskał potwierdzenie swych praw do zwierzchnictwa. Jego następca, Mieszko Stary, dążeniem do wzmocnienia władzy centralnej przysporzył sobie wielu przeciwników i po paru latach rządów został wygnany. Możni małopolscy powołali wtedy na tron krakowski Kazimierza Sprawiedliwego. Zasada senioratu została więc złamana, a prawo do zwierzchnictwa wynikało odtąd z faktu panowania w dzielnicy senioralnej.

Już tylko syn Kazimierza, Leszek Biały, potrafił narzucić swą władzę innym książętom. W 1227 r. zwołał nawet
nie wrócił do kraju. Starał się jednak odzyskać tron i skłonił cesarza Fryderyka Barbarossę do zbrojnej wyprawy na Polskę w 1157 r. Występujący wówczas jako senior Bolesław Kędzierzawy złożył cesarzowi hołd i uzyskał potwierdzenie swych praw do zwierzchnictwa. Jego następca, Mieszko Stary, dążeniem do wzmocnienia władzy centralnej przysporzył sobie wielu przeciwników i po paru latach rządów został wygnany. Możni małopolscy powołali wtedy na tron krakowski Kazimierza Sprawiedliwego. Zasada senioratu została więc złamana, a prawo do zwierzchnictwa wynikało odtąd z faktu panowania w dzielnicy senioralnej.<br><br>Już tylko syn Kazimierza, Leszek Biały, potrafił narzucić swą władzę innym książętom. W 1227 r. zwołał nawet
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego