Typ tekstu: Książka
Autor: Witold Tyloch
Tytuł: Dzieje ksiąg Starego Testamentu
Rok wydania: 1994
Rok powstania: 1991
bardziej prawdopodobne, niż gdyby przyjąć, że wszystkie fragmenty nie pochodzące od Izajasza są tylko wynikiem późniejszych interpolacji. Wówczas bowiem trzeba by przyjąć, że dziełu temu nadano ostateczny kształt znacznie później, bo dopiero w okresie hellenistycznym, gdyż niektórzy uważają za mało prawdopodobne, aby fragment Księgi Izajasza, obejmujący rozdziały 24-27, powstał przed czasami Aleksandra Wielkiego.
Wielu biblistów sądzi jednak, że fragment ten jest późniejszym dodatkiem, a samą kompilację Izajaszowego dzieła umieszcza się w okresie perskim, ostatnio przyjmując V w. p.n.e. Niektórzy, przypisując kompilatorom nadanie całej księdze jej obecnej formy, sądzą, że nastąpiło to nieco później, w IV w. p.n
bardziej prawdopodobne, niż gdyby przyjąć, że wszystkie fragmenty nie pochodzące od Izajasza są tylko wynikiem późniejszych interpolacji. Wówczas bowiem trzeba by przyjąć, że dziełu temu nadano ostateczny kształt znacznie później, bo dopiero w okresie hellenistycznym, gdyż niektórzy uważają za mało prawdopodobne, aby fragment &lt;name type="tit"&gt;Księgi Izajasza&lt;/&gt;, obejmujący rozdziały 24-27, powstał przed czasami Aleksandra Wielkiego.<br>Wielu biblistów sądzi jednak, że fragment ten jest późniejszym dodatkiem, a samą kompilację Izajaszowego dzieła umieszcza się w okresie perskim, ostatnio przyjmując V w. p.n.e. Niektórzy, przypisując kompilatorom nadanie całej księdze jej obecnej formy, sądzą, że nastąpiło to nieco później, w IV w. p.n
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego