Typ tekstu: Książka
Autor: Karol Modzelewski
Tytuł: Barbarzyńska Europa
Rok: 2004
tytule XXXVI, paragraf 2 Prawa Alemanów: lokalna wspólnota wiecu i sądu miała w obu źródłach znamiona wspólnoty terytorialno-sąsiedzkiej.
Musiały to być zatem jednostki terytorialne znacznie mniejsze od hrabstwa. W wypadku alemańskiej centeny zostało to zapisane w źródle czarno na białym: komes jest w Lex Alamannorum zwierzchnikiem ustanowionym nad kilkoma przynajmniej centenami. W Kapitularzu Saskim komes jest nieobecny. Sprawy sądowe dzielą się tam na rozstrzygane w kraju (in patria) lub w pałacu króla Franków. W pierwszej kategorii spraw sądzili, wyrokowali i brali opłatę sądową "sami mieszkańcy okręgu" (ipsi pagenses), a ewentualna obecność królewskiego wysłannika dodawała tylko ich orzeczeniu powagi. Jeżeli ipsi
tytule XXXVI, paragraf 2 Prawa Alemanów: lokalna wspólnota wiecu i sądu miała w obu źródłach znamiona wspólnoty terytorialno-sąsiedzkiej.<br>Musiały to być zatem jednostki terytorialne znacznie mniejsze od hrabstwa. W wypadku alemańskiej centeny zostało to zapisane w źródle czarno na białym: komes jest w Lex Alamannorum zwierzchnikiem ustanowionym nad kilkoma przynajmniej centenami. W Kapitularzu Saskim komes jest nieobecny. Sprawy sądowe dzielą się tam na rozstrzygane w kraju (in patria) lub w pałacu króla Franków. W pierwszej kategorii spraw sądzili, wyrokowali i brali opłatę sądową "sami mieszkańcy okręgu" (ipsi pagenses), a ewentualna obecność królewskiego wysłannika dodawała tylko ich orzeczeniu powagi. Jeżeli ipsi
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego