Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Wieczór Warszawski
Nr: 259
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1932
r. 1895 na Wileńszczyźnie. Służbę wojskową rozpoczął w armji rosyjskiej, z której następnie przeszedł do formacyj polskich w Rosji. Służbę w lotnictwie rozpoczął w r 1917. W r. 1929 rozpoczyna pracę w lotnictwie sportowym, jako oficer łącznikowy przy aeroklubie akademickim w Warszawie. W latach 1930-31 pełni funkcję komendanta centrum przysposobienia wojskowego lotniczego w Łodzi, następnie szefa pilotażu w centrum wyszkolenia oficerów lotnictwa w Dęblinie. Brał udział w licznych meetingach i zawodach lotniczych, między innemi w locie Małej Ententy i Polski w 3 i 4 konkursie samolotów turystycznych. Posiadał czasowo w r. 1929 międzynarodowy rekord wysokości w II kat. samolotów turystycznych
r. 1895 na Wileńszczyźnie. Służbę wojskową rozpoczął w armji rosyjskiej, z której następnie przeszedł do formacyj polskich w Rosji. Służbę w lotnictwie rozpoczął w r 1917. W r. 1929 rozpoczyna pracę w lotnictwie sportowym, jako oficer łącznikowy przy aeroklubie akademickim w Warszawie. W latach 1930-31 pełni funkcję komendanta centrum przysposobienia wojskowego lotniczego w Łodzi, następnie szefa pilotażu w centrum wyszkolenia oficerów lotnictwa w Dęblinie. Brał udział w licznych meetingach i zawodach lotniczych, między innemi w locie Małej Ententy i Polski w 3 i 4 konkursie samolotów turystycznych. Posiadał czasowo w r. 1929 międzynarodowy rekord wysokości w II kat. samolotów turystycznych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego