Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
Europie wskazuje na możliwość wariantu pesymistycznego - globalnych katastrof społecznych i ekologicznych.
Możliwe katastrofy społeczne:
- przeludnienie Afryki (jeśli ludność podwoi się w ciągu 20 lat),
- ofensywa fundamentalizmu islamskiego,
- wielkie migracje ze Wschodu i Południa do Europy destabilizujące jej struktury gospodarcze i polityczne.
Możliwe katastrofy ekologiczne:
- zaburzenia klimatyczne wywołane wycinaniem lasów tropikalnych,
- pustynnienie środkowej Afryki na skutek rabunkowej gospodarki lasami i wodą,
- lokalne konflikty i wojny o dostęp do wody,
- pogarszająca się sytuacja rolnictwa w wielu rejonach świata pogłębiająca deficyt żywności, powodujący masowe migracje,
- regionalne skażenia radioaktywne na skutek ataków terrorystycznych na elektrownie atomowe oraz na skutek uruchamiania arsenałów broni jądrowej.
Wymienione przykłady
Europie wskazuje na możliwość wariantu pesymistycznego - globalnych katastrof społecznych i ekologicznych.<br>Możliwe katastrofy społeczne:<br>- przeludnienie Afryki (jeśli ludność podwoi się w ciągu 20 lat),<br>- ofensywa fundamentalizmu islamskiego,<br>- wielkie migracje ze Wschodu i Południa do Europy destabilizujące jej struktury gospodarcze i polityczne.<br>Możliwe katastrofy ekologiczne:<br>- zaburzenia klimatyczne wywołane wycinaniem lasów tropikalnych,<br>- pustynnienie środkowej Afryki na skutek rabunkowej gospodarki lasami i wodą,<br>- lokalne konflikty i wojny o dostęp do wody,<br>- pogarszająca się sytuacja rolnictwa w wielu rejonach świata pogłębiająca deficyt żywności, powodujący masowe migracje,<br>- regionalne skażenia radioaktywne na skutek ataków terrorystycznych na elektrownie atomowe oraz na skutek uruchamiania arsenałów broni jądrowej.<br>Wymienione przykłady
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego