Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy edukacyjne
Rok: 1999
w godzinach 10 - 18
01-005 WARSZAWA ul. Nowolipie 20
tel/fax (0-22) 838-30-61, 636-58-28, 635-68-50


Dom Wydawniczy Bellona
ul. Grzybowska 77
00-844 Warszawa
tel. 620 49 72
fax 620 42 71
Zamówienie
Anna Dębska, FALA W WOJSKU
Cena det. 15 zł - rabat 20%.
Zamawiam egz. ......
Imię i nazwisko ......
Firma ......
Dokładny adres ......
Tel./fax. .
Jestem/nie jestem płatnikiem VAT*
Numer NIP.... . .
Upoważniam Dom Wydawniczy BELLONA do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu. Koszty książki wraz z opłatą pocztową uiszczę przy odbiorze
* niepotrzebne skreślić

Anna Dębska
FALA W WOJSKU
Pionierska książka traktująca o bardzo
w godzinach 10 - 18 <br>01-005 WARSZAWA ul. Nowolipie 20<br>tel/fax (0-22) 838-30-61, 636-58-28, 635-68-50&lt;/&gt;<br><br>&lt;div type="advert" sub="book"&gt;<br>&lt;tit&gt;Dom Wydawniczy Bellona&lt;/&gt;<br>ul. Grzybowska 77<br>00-844 Warszawa<br>tel. 620 49 72<br>fax 620 42 71<br>Zamówienie<br>Anna Dębska, FALA W WOJSKU<br>Cena det. 15 zł - rabat 20%.<br>Zamawiam egz. ......<br>Imię i nazwisko ......<br>Firma ......<br>Dokładny adres ......<br>Tel./fax. .<br>Jestem/nie jestem płatnikiem VAT*<br>Numer NIP.... . .<br>Upoważniam Dom Wydawniczy BELLONA do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu. Koszty książki wraz z opłatą pocztową uiszczę przy odbiorze<br>* niepotrzebne skreślić<br><br>Anna Dębska<br>FALA W WOJSKU <br>Pionierska książka traktująca o bardzo
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego