Typ tekstu: Książka
Autor: Komor Michał
Tytuł: Euromarketing. Strategie marketingowe przedsiębiorstw na eurorynku
Rok: 2000
najmniej 40%, pozycja dominująca odnosi się do obszaru całej Wspólnoty lub jego istotnej części (np. kraj Wspólnoty lub region w jakimś kraju), występuje zjawisko nadużywania pozycji na szkodę strony trzeciej, przejawiające się w:
- manipulowaniu ceną zakupu i ceną sprzedaży,
- stosowaniu różnych cen dla różnych kategorii odbiorców,
- odmowie sprzedaży,
- przyznawaniu specjalnych rabatów,
- wykupywaniu przedsiębiorstw konkurencyjnych.
Jeśli chodzi o pomoc państwa dla przedsiębiorstw, to sprawy te regulują artykuły 92 i 93 Traktatu Rzymskiego. Przyjęto jako zasadę, że jest zakazana wszelka pomoc rządu lub udzielana ze źródeł państwowych, jeśli prowadzi ona do wypaczenia lub zagrożenia konkurencji w handlu pomiędzy krajami członkowskimi w wyniku uprzywilejowania
najmniej 40%, pozycja dominująca odnosi się do obszaru całej Wspólnoty lub jego istotnej części (np. kraj Wspólnoty lub region w jakimś kraju), występuje zjawisko nadużywania pozycji na szkodę strony trzeciej, przejawiające się w:<br>- manipulowaniu ceną zakupu i ceną sprzedaży,<br>- stosowaniu różnych cen dla różnych kategorii odbiorców,<br>- odmowie sprzedaży,<br>- przyznawaniu specjalnych rabatów,<br>- wykupywaniu przedsiębiorstw konkurencyjnych.<br>Jeśli chodzi o pomoc państwa dla przedsiębiorstw, to sprawy te regulują artykuły 92 i 93 Traktatu Rzymskiego. Przyjęto jako zasadę, że jest zakazana wszelka pomoc rządu lub udzielana ze źródeł państwowych, jeśli prowadzi ona do wypaczenia lub zagrożenia konkurencji w handlu pomiędzy krajami członkowskimi w wyniku uprzywilejowania
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego