Typ tekstu: Książka
Autor: Szymański Wojciech
Tytuł: Chemia jądrowa. Zarys problematyki przemian jądrowych
Rok: 1996
4 = 3/4 maksymalnej wydajności
po t = 60 min - 1-1/8 = 7/8 maksymalnej wydajności
po t = 80 min - 1-1/16 = 15/16 maksymalnej wydajności Do osiągnięcia 75% wydajności wystarczy więc napromieniowywać tarczę przez dwa okresy półrozpadu.

2.5. Rozpad rozgałęziony

Dość często zdarza się, że sposoby rozpadu radionuklidów są różne, niezależne od siebie. W szczególności dotyczy to jąder położonych na linii trwałości (NZ) (patrz rys. 3.1) o możliwych dzięki temu przejściach zarówno , jak (np. ((...)) i itp.). Na rysunku 2.9 pokazano przykład rozgałęzionego (podwójnego) rozpadu ((...))
Schematycznie można przedstawić rozpad rozgałęziony w postaci ((...)) gdzie ((...)) są stałymi niezależnych rozpadów
4 = 3/4 maksymalnej wydajności<br> po t = 60 min - 1-1/8 = 7/8 maksymalnej wydajności<br> po t = 80 min - 1-1/16 = 15/16 maksymalnej wydajności Do osiągnięcia 75% wydajności wystarczy więc napromieniowywać tarczę przez dwa okresy półrozpadu. <br><br>&lt;tit&gt;2.5. Rozpad rozgałęziony&lt;/&gt;<br><br> Dość często zdarza się, że sposoby rozpadu radionuklidów są różne, niezależne od siebie. W szczególności dotyczy to jąder położonych na linii trwałości (NZ) (patrz rys. 3.1) o możliwych dzięki temu przejściach zarówno , jak (np. ((...)) i itp.). Na rysunku 2.9 pokazano przykład rozgałęzionego (podwójnego) rozpadu ((...)) <br> Schematycznie można przedstawić rozpad rozgałęziony w postaci ((...)) gdzie ((...)) są stałymi niezależnych rozpadów
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego