Typ tekstu: Książka
Autor: Szymański Wojciech
Tytuł: Chemia jądrowa. Zarys problematyki przemian jądrowych
Rok: 1996
definicji, kiur (lub rutherford) jest zarazem jednostką ilości substancji promieniotwórczej i jednostką aktywności promieniotwórczej, a tym samym jednostką szybkości rozpadu. Poniżej podano kilka przykładów posługiwania się prawem rozpadu z użyciem jednostki promieniotwórczości.
1. Obliczamy masę 1 kiura radonu ((...)) Stosujemy prawo rozpadu w postaci ((...)) Ilość jednego kiura odpowiada ((...))
Jak widać, dla radionuklidów o tak dużym okresie półrozpadu jak 238 jednostka kiur nie ma praktycznego sensu.
3. Pluton ((...)) i otrzymuje się w reaktorach jądrowych z uranu w procesie rozpadu ((...)) Ile kiurów neptunu potrzeba do otrzymania ((...)) Okresy półrozpadu: ((...)) dni.

4. Obliczamy aktywność próbki w impulsach na minutę o godzinie 1000 jeżeli próbka o 12
definicji, kiur (lub rutherford) jest zarazem jednostką ilości substancji promieniotwórczej i jednostką aktywności promieniotwórczej, a tym samym jednostką szybkości rozpadu. Poniżej podano kilka przykładów posługiwania się prawem rozpadu z użyciem jednostki promieniotwórczości.<br> 1. Obliczamy masę 1 kiura radonu ((...)) Stosujemy prawo rozpadu w postaci ((...)) Ilość jednego kiura odpowiada ((...)) <br> Jak widać, dla radionuklidów o tak dużym okresie półrozpadu jak 238 jednostka kiur nie ma praktycznego sensu.<br> 3. Pluton ((...)) i otrzymuje się w reaktorach jądrowych z uranu w procesie rozpadu ((...)) Ile kiurów neptunu potrzeba do otrzymania ((...)) Okresy półrozpadu: ((...)) dni.<br> <br> 4. Obliczamy aktywność próbki w impulsach na minutę o godzinie 1000 jeżeli próbka o 12
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego