Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Wojsk Lądowych
Nr: 4 (34)
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1962
mówiąc, wektor pola elektrycznego E jednocześnie dochodzi do dwóch pionowych przewodów anteny (rys. 4) i siły elektromagnetyczne zaindukowane w tych przewodach skierowane są przeciwnie, a więc wzajemnie się znoszą.

Zwykle przy pelengowaniu "na słuch" określa się kierunek do pracującego nadajnika nie według maksymalnej, lecz minimalnej słyszalności sygnałów. Jeżeli się obróci ramkę anteny i ustawi w takim położeniu, aby nie było słychać w słuchawkach pracy nadajnika, to prostopadła w stosunku do płaszczyzny ramki powinna wskazać kierunek znajdowania się radiostacji. Zmiana słyszalności sygnału w słuchawkach w tym ostatnim wypadku występuje wyraźnie ("ostro"), wskutek czego kąt odpowiadający minimalnej słyszalności można określić bardzo dokładnie.
Powyższe
mówiąc, wektor pola elektrycznego E jednocześnie dochodzi do dwóch pionowych przewodów anteny (rys. 4) i siły elektromagnetyczne zaindukowane w tych przewodach skierowane są przeciwnie, a więc wzajemnie się znoszą.<br>&lt;gap&gt; <br>Zwykle przy pelengowaniu "na słuch" określa się kierunek do pracującego nadajnika nie według maksymalnej, lecz minimalnej słyszalności sygnałów. Jeżeli się obróci ramkę anteny i ustawi w takim położeniu, aby nie było słychać w słuchawkach pracy nadajnika, to prostopadła w stosunku do płaszczyzny ramki powinna wskazać kierunek znajdowania się radiostacji. Zmiana słyszalności sygnału w słuchawkach w tym ostatnim wypadku występuje wyraźnie ("ostro"), wskutek czego kąt odpowiadający minimalnej słyszalności można określić bardzo dokładnie.<br>Powyższe
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego