Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kultura
Nr: 5(500)
Miejsce wydania: Paryż
Rok: 1989
ukazał się kilka lat temu, jeszcze za życia poetki, i obecnie został wznowiony wraz z tomem następnym 3, przygotowanym jeszcze przez autorkę tuż przed śmiercią (zmarła 10 maja 1986). Pierwszy tom opatrzyła Anna Kamieńska krótkim przedsłowiem, w którym zaznacza, że z dużymi oporami, jako poetka, oddaje do rąk czytelnika "swoisty raptularz życia wewnętrznego, pisany skrótami, często równoważnikami zdań, tak jak się myśli".
Byłby więc "Notatnik" w zamierzeniu autorskim utworem realizującym ideę przeciwną koncepcji "dziennika literackiego", heroiczną w swej utopijności próbą odsłaniania twarzy z wyrazem cierpienia po stracie ukochanego męża, odrzucenia masek? Powiedzmy od razu, że jest to raczej próba współczesnych "Trenów
ukazał się kilka lat temu, jeszcze za życia poetki, i obecnie został wznowiony wraz z tomem następnym 3, przygotowanym jeszcze przez autorkę tuż przed śmiercią (zmarła 10 maja 1986). Pierwszy tom opatrzyła Anna Kamieńska krótkim przedsłowiem, w którym zaznacza, że z dużymi oporami, jako poetka, oddaje do rąk czytelnika "swoisty raptularz życia wewnętrznego, pisany skrótami, często równoważnikami zdań, tak jak się myśli".<br> Byłby więc "Notatnik" w zamierzeniu autorskim utworem realizującym ideę przeciwną koncepcji "dziennika literackiego", heroiczną w swej utopijności próbą odsłaniania twarzy z wyrazem cierpienia po stracie ukochanego męża, odrzucenia masek? Powiedzmy od razu, że jest to raczej próba współczesnych "Trenów
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego