Typ tekstu: Książka
Autor: Karol Modzelewski
Tytuł: Barbarzyńska Europa
Rok: 2004
okręgu, a wobec tego, że królewski wysłannik musiał się fatygować w tej sprawie, pobiera on drugie 12 solidów na rzecz skarbu królewskiego" (si autem in praesentia missorum regalium causae definitae fuerint, pro iam dicta wargida suprascriptos solidos XII ipsi pagenes habeant concessos et pro hoc quia missus regalis ex hac re fatigatus fuerit, alios XII solidos inde recipiat ad partem regis).
Trzecia możliwość to wniesienie sprawy (zapewne zbyt trudnej, by rozstrzygnąć ją miała lokalna wspólnota) bezpośrednio przed nadworny sąd króla Franków: "jeżeli zaś sprawa zostanie przedstawiona do pałacu dla rozstrzygnięcia jej w obecności króla, wówczas obie opłaty po 12 solidów, to
okręgu, a wobec tego, że królewski wysłannik musiał się fatygować w tej sprawie, pobiera on drugie 12 solidów na rzecz skarbu królewskiego"&lt;/&gt; (si autem in praesentia missorum regalium causae definitae fuerint, pro iam dicta wargida suprascriptos solidos XII ipsi pagenes habeant concessos et pro hoc quia missus regalis ex hac re fatigatus fuerit, alios XII solidos inde recipiat ad partem regis). <br>Trzecia możliwość to wniesienie sprawy (zapewne zbyt trudnej, by rozstrzygnąć ją miała lokalna wspólnota) bezpośrednio przed nadworny sąd króla Franków: &lt;q&gt;"jeżeli zaś sprawa zostanie przedstawiona do pałacu dla rozstrzygnięcia jej w obecności króla, wówczas obie opłaty po 12 solidów, to
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego