Typ tekstu: Książka
Autor: red. Gomulicka Barbara
Tytuł: Pisarze polskiego oświecenia
Rok: 1996
się przez żonę z klanem Wodzickich i Małachowskich. Ojciec jego, Kazimierz, posiadał piękną fortunę na Podlasiu, złożoną z klucza ostromęckiego, Witulina, Bukowic, Ossówki, Nosowa i Wólki Nosowskiej w ziemi mielnickiej. W roku 1762 ożenił się z Marianną z Bogusławskich i osiadł w Witulinie. Rodzina była w modelowy sposób staropolska, głęboko religijna i patriotyczna. „Obaj jesteśmy synami kontuszowej szlachty – pisał do Wężyka Koźmian – widzieliśmy w ojcach naszych ten typ starych Polaków, którego wątek od wieków jagiellońskich oni nieprzerwanym niewynarodowionym pasmem aż po nasze czasy przeciągnęli".
Wszystko było w tej rodzinie modelowe. Stojący w cieniu starych drzew modrzewiowy dwór wituliński
się przez żonę z klanem Wodzickich i Małachowskich. Ojciec jego, Kazimierz, posiadał piękną fortunę na Podlasiu, złożoną z klucza ostromęckiego, Witulina, Bukowic, Ossówki, Nosowa i Wólki Nosowskiej w ziemi mielnickiej. W roku 1762 ożenił się z Marianną z Bogusławskich i osiadł w Witulinie. Rodzina była w modelowy sposób staropolska, głęboko religijna i patriotyczna. &lt;q&gt;&#132;Obaj jesteśmy synami kontuszowej szlachty &#150; pisał do Wężyka Koźmian &#150; widzieliśmy w ojcach naszych ten typ starych Polaków, którego wątek od wieków jagiellońskich oni nieprzerwanym niewynarodowionym pasmem aż po nasze czasy przeciągnęli"&lt;/&gt;.<br> Wszystko było w tej rodzinie modelowe. Stojący w cieniu starych drzew modrzewiowy dwór wituliński
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego