Typ tekstu: Książka
Autor: Kozyra Agnieszka
Tytuł: Filozofia zen
Rok: 2004
buddy' zawsze są
i jednocześnie nie są tożsame. Ten, kto jest 'buddą', nie może stać się 'buddą',
a więc w akcie 'oświecenia' nie może nastąpić przemiana zmiennej jaźni
człowieka w niezmienną 'jaźń buddy'. Nie prowadzi to jednak do wniosku,
iż w akcie 'oświecenia' nie następuje żadna zmiana, gdyż wtedy praktyka
religijna nie miałaby sensu. Chodzi tu jednak o zmianę perspektywy
postrzegania rzeczywistości, a nie o zmianę właściwości 'jaźni jednostkowej'.
2.2. POLEMIKI DOTYCZĄCE RELIGIJNEJ PRAKTYKI ZEN
Wypowiedzi mistrzów na temat religijnej praktyki często przyjmują formę
polemiczną. Można doszukiwać się oczywiście historycznych uwarunkowań
tych polemik, jednak wydaje się, że zbyt uproszczone są
buddy' zawsze są <br>i jednocześnie nie są tożsame. Ten, kto jest 'buddą', nie może stać się 'buddą', <br>a więc w akcie 'oświecenia' nie może nastąpić przemiana zmiennej jaźni <br>człowieka w niezmienną 'jaźń buddy'. Nie prowadzi to jednak do wniosku, <br>iż w akcie 'oświecenia' nie następuje żadna zmiana, gdyż wtedy praktyka <br>religijna nie miałaby sensu. Chodzi tu jednak o zmianę perspektywy <br>postrzegania rzeczywistości, a nie o zmianę właściwości 'jaźni jednostkowej'. <br>&lt;tit&gt;2.2. POLEMIKI DOTYCZĄCE RELIGIJNEJ PRAKTYKI ZEN&lt;/&gt; <br>Wypowiedzi mistrzów na temat religijnej praktyki często przyjmują formę <br>polemiczną. Można doszukiwać się oczywiście historycznych uwarunkowań <br>tych polemik, jednak wydaje się, że zbyt uproszczone są
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego