Typ tekstu: Książka
Autor: Dybowska Alicja, Żaryn Jan, Żaryn Małgorzata
Tytuł: Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do współczesności
Rok: 1996
znajomości języków klasycznych - łaciny, greki, hebrajskiego - pozwoliło im na czytanie Pisma Świętego w oryginale, a wiara w potęgę rozumu ludzkiego powodowała niechętny stosunek do dzieł Ojców Kościoła. Obniżenie poziomu moralnego i intelektualnego duchowieństwa, a także polityka świecka papieży uwikłanych w wojny na Półwyspie Apenińskim wywoływały powszechną krytykę. Publicznie toczono dysputy religijne i coraz częściej pojawiały się głosy o potrzebie reformy Kościoła.

Z surową krytyką Kościoła wystąpił w 1517 r. mnich niemiecki - Marcin Luter, który po ostrym zatargu zerwał związki z papieżem. Jego nauka dała początek nowemu wyznaniu, zwanemu luteranizmem. Głosiło ono, że drogą do zbawienia jest łaska Boska, pokuta i wiara
znajomości języków klasycznych - łaciny, greki, hebrajskiego - pozwoliło im na czytanie Pisma Świętego w oryginale, a wiara w potęgę rozumu ludzkiego powodowała niechętny stosunek do dzieł Ojców Kościoła. Obniżenie poziomu moralnego i intelektualnego duchowieństwa, a także polityka świecka papieży uwikłanych w wojny na Półwyspie Apenińskim wywoływały powszechną krytykę. Publicznie toczono dysputy religijne i coraz częściej pojawiały się głosy o potrzebie reformy Kościoła.<br><br>Z surową krytyką Kościoła wystąpił w 1517 r. mnich niemiecki - Marcin Luter, który po ostrym zatargu zerwał związki z papieżem. Jego nauka dała początek nowemu wyznaniu, zwanemu luteranizmem. Głosiło ono, że drogą do zbawienia jest łaska Boska, pokuta i wiara
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego