Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Chrześcijanin w Świecie
Nr: 4
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1970
poszukiwania adekwatnych rozwiązań generalnych, ale weszły w fazę szczególnego ożywienia tych poszukiwań. Nie pozwala to jeszcze na generalizujące ujęcie konstytucyjne, poza proklamacją formalno-prawnych zasad w tej dziedzinie, które jednak nie są oryginalnym wytworem ustroju socjalistycznego, lecz pochodzą z okresu rewolucji burżuazyjnych. Można przyjąć, że, poza generalną tendencją traktowania życia religijnego obywateli raczej jako ubocznego zjawiska w życiu społecznym, dotychczasowe niepełne wyniki wspomnianych przed chwilą poszukiwań wpłynęły również na skąpość postanowień odnoszących się do regulacji stosunków wyznaniowych, jaką stwierdzamy w drugiej konstytucji NRD.
Akty prawne niższego rzędu
Z innych aktów prawnych z regulujących stosunki wyznaniowe w NRD, albo w jakimś stopniu
poszukiwania adekwatnych rozwiązań generalnych, ale weszły w fazę szczególnego ożywienia tych poszukiwań. Nie pozwala to jeszcze na generalizujące ujęcie konstytucyjne, poza proklamacją formalno-prawnych zasad w tej dziedzinie, które jednak nie są oryginalnym wytworem ustroju socjalistycznego, lecz pochodzą z okresu rewolucji burżuazyjnych. Można przyjąć, że, poza generalną tendencją traktowania życia religijnego obywateli raczej jako ubocznego zjawiska w życiu społecznym, dotychczasowe niepełne wyniki wspomnianych przed chwilą poszukiwań wpłynęły również na skąpość postanowień odnoszących się do regulacji stosunków wyznaniowych, jaką stwierdzamy w drugiej konstytucji NRD.<br>&lt;hi rend="italivc"&gt;Akty prawne niższego rzędu&lt;/hi&gt;<br>Z innych aktów prawnych z regulujących stosunki wyznaniowe w NRD, albo w jakimś stopniu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego