Typ tekstu: Książka
Autor: Dobroczyński Bartłomiej
Tytuł: New age
Rok: 1997
swego
powstania stały się nie tylko manifestacjami kulturowej niezależności
czarnych Amerykanów, ale równocześnie jednym z głównych mediów dla
wyrażania nastrojów zbuntowanej białej młodzieży.
Innym niezmiernie ważnym faktem który wiązał się z kręgami beatników
oraz kontrkulturą a później w znaczący sposób oddziałał na cały RNE
była narastająca w tamtym czasie fascynacja religijnymi ideami
pochodzącymi z Azji. Wprawdzie już od czasów podbojów dokonywanych
przez Aleksandra Wielkiego kultura Zachodu była wystawiona na wpływy
myśli orientalnej, to jednak dopiero w dwudziestym wieku a szczególnie
w drugiej jego połowie nastąpiła ekspansja, wręcz inwazja buddyzmu,
hinduizmu i taoizmu na kulturę Zachodu. Wtedy to w Europie i w
swego<br>powstania stały się nie tylko manifestacjami kulturowej niezależności<br>czarnych Amerykanów, ale równocześnie jednym z głównych mediów dla<br>wyrażania nastrojów zbuntowanej białej młodzieży.<br> Innym niezmiernie ważnym faktem który wiązał się z kręgami beatników<br>oraz kontrkulturą a później w znaczący sposób oddziałał na cały RNE <br>była narastająca w tamtym czasie fascynacja religijnymi ideami<br>pochodzącymi z Azji. Wprawdzie już od czasów podbojów dokonywanych<br>przez Aleksandra Wielkiego kultura Zachodu była wystawiona na wpływy<br>myśli orientalnej, to jednak dopiero w dwudziestym wieku a szczególnie<br>w drugiej jego połowie nastąpiła ekspansja, wręcz inwazja buddyzmu,<br>hinduizmu i taoizmu na kulturę Zachodu. Wtedy to w Europie i w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego