Typ tekstu: Książka
Autor: Kasperczyk Tadeusz,
Fenczyn Jan
Tytuł: Podręcznik odnowy psychosomatycznej
Rok: 1996
jego samopoczucia osiągamy niejednokrotnie korzystne zdrowotnie zmiany realnych fizjologicznych parametrów. Podobny efekt, jak potwierdzają specjaliści dotyczy nie tylko sugestii działającej z zewnątrz, ale także różnego rodzaju autosugestii.
Sugestywność jako zjawisko jest efektem oddziaływania afektów na system psychosomatyczny za pośrednictwem relacji interpersonalnych.
Czynnikiem aktywnym jest pozbawione elementów racjonalno-krytycznych, współbrzmienie, swoisty rezonans emocjonalny. Specjaliści mówią o trzech stadiach zjawiska: akceptacji, sugestii i efektu. Eksponuje się sugestię jako bodziec, który jest przyjmowany lub odrzucany w zależności od poziomu sugestywności, co z kolei uwidacznia się w uzyskiwanym efekcie.
Placebo, wg definicji Shapiro , jest terapeutyczną procedurą lub jej komponentą, zastosowaną dla uzyskania efektu wywołania czy
jego samopoczucia osiągamy niejednokrotnie korzystne zdrowotnie zmiany realnych fizjologicznych parametrów. Podobny efekt, jak potwierdzają specjaliści dotyczy nie tylko sugestii działającej z zewnątrz, ale także różnego rodzaju autosugestii.<br>Sugestywność jako zjawisko jest efektem oddziaływania afektów na system psychosomatyczny za pośrednictwem relacji interpersonalnych.<br>Czynnikiem aktywnym jest pozbawione elementów racjonalno-krytycznych, współbrzmienie, swoisty rezonans emocjonalny. Specjaliści mówią o trzech stadiach zjawiska: akceptacji, sugestii i efektu. Eksponuje się sugestię jako bodziec, który jest przyjmowany lub odrzucany w zależności od poziomu sugestywności, co z kolei uwidacznia się w uzyskiwanym efekcie.<br>Placebo, wg definicji &lt;name type="person"&gt;Shapiro&lt;/&gt; , jest terapeutyczną procedurą lub jej komponentą, zastosowaną dla uzyskania efektu wywołania czy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego