Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Postęp Fizyki
Nr: 21
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1970
daje maksimum w całkowitym przekroju czynnym. Dla uproszczenia pokazano tu tylko przebieg krzywych dla fal o a zatem mniej istotne w naszym obrazie. Zgodnie z naszym poprzednim stwierdzeniem, że z rosnącym A rezonanse występują przy coraz niższych energiach, echa przy coraz wyższych, lewa gałąź krzywej dla stanu 2d5/2 odpowiada rezonansom, a prawa echom. Zaznaczone natomiast na rysunku linią przerywaną przedłużenie gałęzi rezonansowej odpowiada słabym rezonansom, dla których faza zbliża się tylko do wartości nie przekraczając jej, skutkiem czego maksimum rezonansowe zlewa się z echem jak na rys. 8c.
Interesujące jest, że krzywe odpowiadające echom dla fal cząstkowych o różnych l
daje maksimum w całkowitym przekroju czynnym. Dla uproszczenia pokazano tu tylko przebieg krzywych dla fal o &lt;gap&gt; a zatem mniej istotne w naszym obrazie. Zgodnie z naszym poprzednim stwierdzeniem, że z rosnącym A rezonanse występują przy coraz niższych energiach, echa przy coraz wyższych, lewa gałąź krzywej dla stanu 2d5/2 odpowiada rezonansom, a prawa echom. Zaznaczone natomiast na rysunku linią przerywaną przedłużenie gałęzi rezonansowej odpowiada słabym rezonansom, dla których faza zbliża się tylko do wartości &lt;gap&gt; nie przekraczając jej, skutkiem czego maksimum rezonansowe zlewa się z echem jak na rys. 8c.<br>Interesujące jest, że krzywe odpowiadające echom dla fal cząstkowych o różnych l
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego