Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Postęp Fizyki
Nr: 21
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1970
tarczy bombardowanej. W obszarze pierwszych kilkuset keV powyżej energii wiązania neutronu obserwuje się wąskie dobrze rozdzielone rezonanse odpowiadające poziomom jądra złożonego. W miarę wzrostu energii padających neutronów rośnie energia wzbudzenia, a z nią kilka kanałów reakcji powodujących rozmycie rezonansów - wzrost ich szerokości. Jednocześnie ze wzrostem energii wzbudzenia gwałtownie rośnie liczba rezonansów odpowiadająca wzrostowi liczby dostępnych stopni swobody. Oba te efekty powodują, że już przy wzbudzeniach 1-2 MeV powyżej energii wiązania nukleonu rezonanse zaczynają na siebie zachodzić dając średnio ciągły przebieg przekroju czynnego. Identyczny obraz daje badanie radiacyjnego wychwytu protonów. Z krzywej wydajności dla reakcji (p, gamma) wyznaczyć można liczbę i
tarczy bombardowanej. W obszarze pierwszych kilkuset keV powyżej energii wiązania neutronu obserwuje się wąskie dobrze rozdzielone rezonanse odpowiadające poziomom jądra złożonego. W miarę wzrostu energii padających neutronów rośnie energia wzbudzenia, a z nią kilka kanałów reakcji powodujących rozmycie rezonansów - wzrost ich szerokości. Jednocześnie ze wzrostem energii wzbudzenia gwałtownie rośnie liczba rezonansów odpowiadająca wzrostowi liczby dostępnych stopni swobody. Oba te efekty powodują, że już przy wzbudzeniach 1-2 MeV <page nr=42> powyżej energii wiązania nukleonu rezonanse zaczynają na siebie zachodzić dając średnio ciągły przebieg przekroju czynnego. Identyczny obraz daje badanie radiacyjnego wychwytu protonów. Z krzywej wydajności dla reakcji (p, gamma) wyznaczyć można liczbę i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego