Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklama ubezpieczeń
Rok: 2000
ubezpieczającego, wspólnie zamieszkałą i zameldowaną,
3) powstałe wskutek zalania wodą, jeżeli zalanie nastąpiło z powodu złego stanu dachu lub niezabezpieczenia otworów dachowych lub innych elementów budynku,
4) powstałe na skutek systematycznego zawilgocenia z powodu nieszczelności urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
5) górnicze w rozumieniu prawa górniczego,
6) powstałe w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi,
7) powstałe w budynkach stadium budowy, przebudowy lub remontu oraz w budynkach przeznaczonych do rozbiórki,
8) powstałe wskutek przenikania wód gruntowych lub przemarzania stałych elementów budynku,
9) powstałe wskutek działań wojennych, stanu wyjątkowego, strajków, rozruchów, buntu, rewolucji, wojny domowej, zamieszek, sabotażu, akcji terrorystycznych.
§ 42
1. Górną granicę odpowiedzialności TUiR "WARTA
ubezpieczającego, wspólnie zamieszkałą i zameldowaną, <br>3) powstałe wskutek zalania wodą, jeżeli zalanie nastąpiło z powodu złego stanu dachu lub niezabezpieczenia otworów dachowych lub innych elementów budynku, <br>4) powstałe na skutek systematycznego zawilgocenia z powodu nieszczelności urządzeń wodno-kanalizacyjnych, <br>5) górnicze w rozumieniu prawa górniczego, <br>6) powstałe w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi,<br>7) powstałe w budynkach stadium budowy, przebudowy lub remontu oraz w budynkach przeznaczonych do rozbiórki, <br>8) powstałe wskutek przenikania wód gruntowych lub przemarzania stałych elementów budynku, <br>9) powstałe wskutek działań wojennych, stanu wyjątkowego, strajków, rozruchów, buntu, rewolucji, wojny domowej, zamieszek, sabotażu, akcji terrorystycznych.<br>§ 42<br>1. Górną granicę odpowiedzialności TUiR "WARTA
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego