Typ tekstu: Książka
Tytuł: Sporne sprawy polskiej literatury współczesnej
Rok: 1998
literatury, co polityki upowszechniała się i budziła coraz mniejszy sprzeciw. Dyskurs faworyzujący kwestie światopoglądowe ulegał łatwej ideologizacji, jego słownik stawał się "słownikiem zamkniętym". W latach siedemdziesiątych wydawał się atrakcyjny, zwłaszcza w zderzeniu z krytycznoliteracką nowomową, albo z wyjałowionym z sądów wartościujących, purystycznie dokonanym literaturoznawczym opisem.

- utrzymywał Zagajewski. Również Wernera mierził rozpanoszony w literaturze polskiej po Październiku'56 "modny duch relatywizmu" - brakowało, jego zdaniem, "modlitwy", stanowczości i żarliwości w obronie pryncypiów i zasad bez których kultura zmienia się w targowisko próżności. Kiedy formułował ten zarzut, duch "modlitwy" zdawał się już być monopolistą.
Sytuacja ta była powodem, dla której marzenie o Wielkiej Dyskusji, o
literatury, co polityki upowszechniała się i budziła coraz mniejszy sprzeciw. Dyskurs faworyzujący kwestie światopoglądowe ulegał łatwej ideologizacji, jego słownik stawał się "słownikiem zamkniętym". W latach siedemdziesiątych wydawał się atrakcyjny, zwłaszcza w zderzeniu z krytycznoliteracką nowomową, albo z wyjałowionym z sądów wartościujących, purystycznie dokonanym literaturoznawczym opisem.<br>&lt;gap&gt;<br> - utrzymywał Zagajewski. Również Wernera mierził rozpanoszony w literaturze polskiej po Październiku'56 "modny duch relatywizmu" - brakowało, jego zdaniem, "modlitwy", stanowczości i żarliwości w obronie pryncypiów i zasad bez których kultura zmienia się w targowisko próżności. Kiedy formułował ten zarzut, duch "modlitwy" zdawał się już być monopolistą.<br> Sytuacja ta była powodem, dla której marzenie o Wielkiej Dyskusji, o
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego