Typ tekstu: Książka
Autor: Czekała Zbigniew
Tytuł: Parada radarów
Rok: 1999
na ekranie powstaje jako efekt świecenia wielu tysięcy jego punktów pobudzanych do świecenia wiązką elektronów o intensywności zależnej od treści obrazu. Warto tu jednak pokazać szczególną, choć już historyczną rolę najprostszej lampy obrazowej w pomiarze odległości echa radarowego, co zostało zilustrowane na rys. 1.3.
W momencie wysyłania impulsu sondującego rozpoczyna się jednostajne odchylanie strumienia elektronów w płaszczyźnie poziomej dzięki przyłożeniu między płytki odchylania poziomego odpowiednio ukształtowanego napięcia "piłozębnego". Odchylaniu strumienia elektronów towarzyszy poziomy ruch plamki świetlnej na ekranie między jego brzegami, przy czym jej ruch w prawo ma kalibrowaną prędkość, a po osiągnięciu prawego brzegu ekranu następuje szybki powrót do
na ekranie powstaje jako efekt świecenia wielu tysięcy jego punktów pobudzanych do świecenia wiązką elektronów o intensywności zależnej od treści obrazu. Warto tu jednak pokazać szczególną, choć już historyczną rolę najprostszej lampy obrazowej w pomiarze odległości echa radarowego, co zostało zilustrowane na rys. 1.3.<br>W momencie wysyłania impulsu sondującego rozpoczyna się jednostajne odchylanie strumienia elektronów w płaszczyźnie poziomej dzięki przyłożeniu między płytki odchylania poziomego odpowiednio ukształtowanego napięcia "piłozębnego". Odchylaniu strumienia elektronów towarzyszy poziomy ruch plamki świetlnej na ekranie między jego brzegami, przy czym jej ruch w prawo ma kalibrowaną prędkość, a po osiągnięciu prawego brzegu ekranu następuje szybki powrót do
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego