Typ tekstu: Książka
Autor: Kozyra Agnieszka
Tytuł: Filozofia zen
Rok: 2004
rozumem klasycznym (czyli rozumem funkcjonującym zgodnie z logiką
formalną), ale rozumem paradoksowym, w refleksji nad 'oświeceniem', której
rezultatem jest opis pośredni, używane są znaki związane z logiką klasyczną.
Rozum klasyczny i rozum paradoksowy nie należą więc do jakichś
odrębnych sfer, ale są ze sobą nierozdzielnie związane. Rozum klasyczny

wskazuje na rozum paradoksowy i na odwrót - dlatego właśnie jest możliwa
werbalna refleksja nad doświadczeniem 'oświecenia'.
Zarówno w koanach, jak i w 'wersach komentujących' stosowane są
różnorodne sądy paradoksowe, czasami w bezpośredniej formie, a czasami
ukryte w metaforach czy symbolach. Koany są klasyfikowane pod względem
treści, gdyż dotyczą różnych aspektów rzeczywistości 'absolutnie sprzecznej
rozumem klasycznym (czyli rozumem funkcjonującym zgodnie z logiką <br>formalną), ale rozumem paradoksowym, w refleksji nad 'oświeceniem', której <br>rezultatem jest opis pośredni, używane są znaki związane z logiką klasyczną. <br>Rozum klasyczny i rozum paradoksowy nie należą więc do jakichś <br>odrębnych sfer, ale są ze sobą nierozdzielnie związane. Rozum klasyczny <br>&lt;page nr=218&gt;<br>wskazuje na rozum paradoksowy i na odwrót - dlatego właśnie jest możliwa <br>werbalna refleksja nad doświadczeniem 'oświecenia'. <br>Zarówno w koanach, jak i w 'wersach komentujących' stosowane są <br>różnorodne sądy paradoksowe, czasami w bezpośredniej formie, a czasami <br>ukryte w metaforach czy symbolach. Koany są klasyfikowane pod względem <br>treści, gdyż dotyczą różnych aspektów rzeczywistości 'absolutnie sprzecznej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego